Ledarinfo

Förhållningsregler för dig som ledare

  • Ledarsamlingen den 1 april i Västerås är inställd pga läget med covid-19.
  • För att vara ledare på hampeveckan önskar vi att man har fyllt 19 år. Du representerar din församling som ledare och därför behöver du ange en referens från hemförsamlingen, t.ex. en pastor.
  • Varje församling får skicka en ledare gratis. Övriga ledare betalar fullt pris. Allt faktureras församlingen man kommer med. Vi rekommenderar församlingarna en ledare per 10 deltagare som riktlinje.
  • En ledarmanual kommer att skickas ut till alla ledare innan lägrets start, med nödvändig info.
  • På lägret förväntas man ta ansvar över en smågrupp. Tanken med smågrupperna är att blir sedda av sina ledare, att man som grupp får möjligheten att lära känna varandra bättre och att alla på lägret får del av viktig information. Mer info finns i ledarmanualen ang hur man leder sin smågrupp.
  • Vi har en facebookgrupp för ledare som heter ”hampeledare”. Där kommer det löpande information innan, under och efter lägret.
  • Vi kräver av alla ledare att man ska uppvisa ett giltigt utdrag från belastningsregistret (142.14) som visas upp i samband med lägret.
  • Som ledare förväntas du vara med under hela veckan.