Tema

Något skoj som händer i år?

itworks

Går det att vara kristen? Att leva efter vad som predikas? IT WORKS! Årets Hampe kommer handla om just det, det fungerar! Vi kommer få lyssna på många spännande talare, predikningar och seminarier kring detta ämne. Kom med ett öppet hjärta och ta del av årets tema!