Tema

frihet

Vi människor är skapade för att leva våra liv i frihet. På många ställen i vårt samhälle ser vi att det är något vi förlorat. Men Jesus själv säger i Lukasevangeliet att han är sänd ”för att ropa ut frihet” för oss människor. Gud vill inget hellre än att se oss vara fria. Och den sanna friheten finns hos Gud! Häng på årets Hampevecka, så får vi tillsammans uppleva mer av Guds frihet!