Möten

Mån kväll: Hungrig på mer
Talare: Malin

Det finns en hunger i oss nedlagd att vilja ha mer. Det kan vara något bra och dåligt beroende på vad vi hungrar efter. Vi är skapade av Gud och till Gud med en hunger efter honom. Om vi inte känner hunger kan vi välja att bli hungriga på Gud för att på så sätt skapa hunger. Vi svälter oss mätta och äter oss hungriga.
Hur gör jag om jag inte är hungrig på Gud? Hur vet jag vad jag ska hungra efter eller vad som är ”rätt saker”?

 

Tisdag:

Hungrig på nåden

Morgon: Vem är jag igenom Guds nåd? Talare: Elise

Vi är från början skapta för att leva med Gud i en levande relation med honom. I honom, genom hans nåd tror vi att vi blir den sanna versionen av oss själva.
Vem är/blir jag med Gud? Vad betyder det att ha sin identitet i Gud? Blir jag någon annan med Gud eller är jag fortfarande mig själv?

Kväll: Behöver jag Guds nåd?
Talare: Anton

Vi kan trots dem vi varit och är bli förlåtna och få ett nytt liv med Jesus. Det är Guds nåd som gör det möjligt. I Jesus blir vi nya skapelser, det gamla finns inte längre. Det handlar inte om vad du och jag kan göra utan om vad Han redan gjort. Genom Jesu död och uppståndelse finns frälsning för alla. Den frälsningen är vi alla i behov av.
Varför behöver jag bli förlåten? Kan Jesus förlåta allt?

 

Onsdag:

Hungrig på gemenskapen

Morgon: Relationer, hur gör man?
Talare: Erik

Vi är skapta för relationer och mår inte bra av att vara ensamma. Relationer kan både bygga upp oss och bryta ner oss. Det är naturligt att vara ”hungrig” på närhet men vi behöver omge oss av sunda relationer.
Varför är relationer så svårt? Hur skapar man sunda & hållbara relationer? Både i familjen, med vänner och i kärleksrelationer. Vad är sunda vs osunda relationer?

Kväll: Gemenskapen i församlingen
Talare: Viccan

Vi döps till Jesus men också in i gemenskapen, in i församlingen. I Jesus hör vi alla ihop och är beroende av varandra. Jesus vill göra sig känd genom församlingen och vi är tillsammans kallade att vara ett ljus. Kyrkan behöver dig och du behöver kyrkan.
Hur, på vilket sätt, kan jag vara en del av församlingen? Om jag tycker kyrkan är tråkig vad gör jag då?

 

Torsdag:

Hungrig på Anden

Morgon: Vem är den Helige Ande och vad gör Han?
Talare: Elin

Anden är Gud och är given till var och en som tar emot Jesus. Vi tror att Gud själv tar sin plats i varje troendes hjärta. Anden är given till oss som individer men också till församlingen. Andens utgjutelse är inte tänk att enbart vara en privat känsla, utan en utrustning som bygger upp gemenskapen.
Har anden alltid funnits? Vad ska vi ha Anden till? Vad gör han med mig?
Kväll: Anden får upplevas Talare: Erik
Man får och kan erfara/uppleva Gud. Det kan inte bara kännas men det får göra det också. Vi tror att andens dop fortfarande är en viktig erfarenhet och att tungotalet följer som en möjlighet för alla som vill det. Det är inte ett måste men en möjlighet som finns tillgänglig för alla genom tro.
Men hur gör man det då? Hur ”möter” man Gud? Hur talar man i tungor, måste man göra det?

 

Fredag:
Hungrig på synden

Morgon: Kampen mot synden
Talare: Malin

Vi är nya skapelser i Jesus men kampen mot synden finns kvar. Gud har gett oss redskap för att synden ska kunna ta mindre och mindre plats i våra liv. Både genom sin Ande och igenom gemenskapen. VI får vandra i Anden och inte i köttet.
Varför fortsätter jag göra det som jag vet att jag inte borde? Hur slutar man synda? Kommer det alltid vara en dragningskraft att synda?

Kväll: Gör upp med synden
Talare: Samuel

En kväll att gör upp med synden och låta skuld och skam vändas till frihet och förlåtelse. Det finns ingen skam som är för stor för Jesus. Det finns inget vi kan ha gjort som han kommer bli chockad av att vi ger till honom. Våga uppmana till att bekänna synd för att sanningen sätter oss fria.
Varför ska jag bekänna synd? Varför ska jag be om förlåtelse när jag ändå kommer göra det igen och Gud alltid förlåter?

 

Lördag:
Hungrig på att ge vidare

Morgon: Vad har jag att ge vidare?
Talare: Gabriella S

Vi tror att det finns en kallelse för oss var och en. Att Gud vill använda oss där vi är, som dem vi är. Kallelsen är inte en smal linje som vi måste balansera på utan en daglig överlåtelse att låta Gud använda oss.
Hur vet jag vilket liv Gud vill att jag ska leva? Vad är Guds vilja för mig? Vad jag ska bli, vad jag ska göra osv? Kan Guds vilja för mig vara något som jag inte vill?
Kväll: Ett liv med ett högre syfte Talare: Albin
Det finns ett annat liv att leva än det livet som den här världen talar om. Ett liv tillsammans med Gud som verkligen gör skillnad och tjänar ett större syfte. Det finns inga drömmar som är för stora för Gud. Det behövs en ung, orädd generation som på riktigt vill vara med och förändra den här världen. Som också är beredd på att det inte alltid kommer vara bekvämt och enkelt.

 

Söndag:
Hungrig

Morgon: Hungrig
Talare: Simon

Detta blir ett sändningsmöte och något av en sammanfattning av veckan som helhet. Påminn om att följa upp de stora beslut man tagit under veckan med små beslut varje dag. Ge redskap för hur det funkar på hemmaplan.
Hur gör jag om jag kommer hem och allt känns annorlunda?